واردات سالانه ۴۰۰ میلیون دلار موز به ایران

رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی اظهار داشت، سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن موز به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار به ایران وارد می شود. طبق آمار گمرک، ایران طی ۱۰ ماهه گذشته نزدیک به ۳۲۴ هزار تن موز به ارزش ۳۰۸ میلیون دلار وارد کرده است